drabik

doc. Ing. Peter DRÁBIK, PhD., MSc.

dekan fakulty

 

miestnosť: 1B.30

tel.: +421 2 6729 1130

e-mail:

 

krnacova

Ing. Paulína KRNÁČOVÁ, PhD.

prodekanka pre medzinárodné vzťahy a PR
štatutárna zástupkyňa dekana

 

miestnosť: 1B.04

tel.: +421 2 6729 1126

e-mail:

 

francova

Ing. Zuzana FRANCOVÁ, PhD.

prodekanka pre vzdelávanie

 

miestnosť: 1B.13

tel.: +421 2 6729 1169

e-mail:  

 

rehak

Ing. Róbert REHÁK, PhD.

prodekan pre vedu, doktorandské štúdium a medzinárodné projekty

 

miestnosť: 1B.17

tel.: +421 2 6729 1110

e-mail:

 

orgonas

Ing. Jozef ORGONÁŠ, PhD., MBA

prodekan pre rozvoj a zabezpečovanie kvality

 

miestnosť: 1B.21

tel.: +421 2 6729 1123

e-mail:

 

mizerova

Ing. Andrea MIZEROVÁ, PhD.

tajomníčka fakulty

 

miestnosť: 1B.23

tel.: +421 2 6729 1164

e-mail: