Načítavam stránku...
doc. Ing. Štefan ŽÁK, PhD.

doc. Ing. Štefan ŽÁK, PhD.

dekan fakulty

 

miestnosť: 1B.30

tel.: +421 2 6729 1130

e-mail: dekan.of@euba.sk

 

doc. Ing. Viera KUBIČKOVÁ, PhD.

doc. Ing. Viera KUBIČKOVÁ, PhD.

prodekanka pre vedu a doktorandské štúdium

štatutárna zástupkyňa dekana

 

miestnosť: 1B.17

tel.: +421 2 6729 1110

e-mail: veda.of@euba.sk

 

Ing. Zuzana FRANCOVÁ, PhD.

Ing. Zuzana FRANCOVÁ, PhD.

prodekanka pre vzdelávanie

 

miestnosť: 1B.13

tel.: +421 2 6729 1169

e-mail: vzdelavanie.of@euba.sk

 

Ing. Daniel KRAJČÍK, PhD.

Ing. Daniel KRAJČÍK, PhD.

prodekan pre zahraničné vzťahy

 

miestnosť: 1B.21

tel.: +421 2 6729 1123

e-mail: daniel.krajcik@euba.sk

 

Ing. Peter DRÁBIK, PhD.

Ing. Peter DRÁBIK, PhD.

prodekan pre public relations

 

miestnosť: 1B.04

tel.: +421 2 6729 1126

e-mail: pr.of@euba.sk

 

Ing. Peter FILO, PhD.

Ing. Peter FILO, PhD.

prodekan pre rozvoj

 

miestnosť: 1B.25

tel.: +421 2 6729 1185

e-mail: rozvoj.of@euba.sk

 

Ing. Andrea MIZEROVÁ, PhD.

Ing. Andrea MIZEROVÁ, PhD.

tajomníčka fakulty

 

miestnosť: 1B.23

tel.: +421 2 6729 1164

e-mail: tajomnicka.of@euba.sk

 

Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?