BAUMÖHL, Eduard, doc. Ing., PhD.

102008 - Výskumný inštitút obchodu a udržateľného podnikania

výskumný pracovník
Miestnosť 1A.09
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1130