HLAVATÝ, Ivan, Ing.

102008 - Výskumný inštitút obchodu a udržateľného podnikania

výskumný pracovník
Miestnosť 2A.25
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1220