HLAVATÝ, Ivan, Ing.

102008 - Výskumný inštitút obchodu a udržateľného podnikania

administratívny pracovník
Miestnosť 1A.12
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1141