MAJERNÍK, Milan, prof. h. c. prof. Ing., PhD.

102008 - Výskumný inštitút obchodu a udržateľného podnikania

výskumný pracovník
Miestnosť 1A.08
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1130