PELLEROVÁ, Beáta, Ing.

102008 - Výskumný inštitút obchodu a udržateľného podnikania

administratívna pracovníčka
Miestnosť 1A.15
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1155