VÝROST, Tomáš, doc. Ing., PhD.

102008 - Výskumný inštitút obchodu a udržateľného podnikania

výskumný pracovník
Miestnosť 1A.11
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1130
Doplňujúce informácie a informácie pre študentov:
VÝROST, Tomáš, doc. Ing., PhD.