Vytlačiť
Vytlačiť
Kategória: Fakulta
Prečítané: 701x

Výskumné, projektové a realizačné pracovisko Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave založené v roku 2019

 

Ciele

 

Oblasti výskumu

 

Projektové centrum

Ako súčasť inštitútu projektové centrum vykonáva činnosti podporujúce realizáciu projektov domácich a zahraničných grantových schém a aplikovaného výskumu.

 

Kontakt

Obchodná fakulta

Dolnozemská cesta 1

852 35  Bratislava

tel.: +421 2 6729 1130

e-mail: vioup.of@euba.sk