elektronická verzia

Vedecké state Obchodnej fakulty 2012 : zborník vedeckých statí

 

Odporúčaná citácia:

PRIEZVISKO, M. 2012. Názov príspevku. In Vedecké state Obchodnej fakulty 2012 : zborník vedeckých statí. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3452-9, s. xxx-xxx.