Pokyny na spracovanie záverečnej práce

 

Názov pdf súboru záverečnej práce pre vloženie do AIS: musí mať stanovenú štruktúru

Pravidlo tvorby názvu sa nachádza v smernici Interná smernica č. 8/2011 o záverečných a habilitačných prácach -  Článok 8, ods. 8

 

Posudok oponenta pre 1. a 2. stupeň štúdia [stiahnúť]