Bez obalu niet obchodu a Bez obalu niet kvality – to sú heslá, ktoré sa stali základnou premisou publikácie - učebnice Balenie tovaru

Zaoberá sa predovšetkým základnými a všeobecnými otázkami balenia a obalovej techniky, jej funkciami a požiadavkami ovplyvňujúcimi voľbu obalu na jednotlivé komodity, ktoré sa uplatňujú v trhovej ekonomike. Venuje sa tiež vzťahom k ekonomike konkrétneho trhového subjektu, marketingu a dizajnu obalov. Špecifickou staťou je vzťah a úlohy kódovania a označovania obalov kódom EAN.UCC a RFID. Ďalšia časť je venovaná obalovým prostriedkom najviac uplatňovaným pri balení tovaru ako aj vývojovým tendenciám v tejto oblasti (nanotechnológie, biodegradovateľné obalové prostriedky). Teoretickým základom balenia je venovaná podstatná časť učebnice s konkrétnymi príkladmi a výsledkami výskumu v ostatných obdobiach. Rovnako popisuje niektoré významné spôsoby a systémy balenia (aseptické, vákuové, v inertnom plyne, blister balenia a aktívne a inteligentné systémy balenia, balenie vo farmácii atď.). Dôležitou časťou učebnice je stať venovaná baliacim strojom a zariadeniam, ktorá prispieva k pochopeniu základných princípov balenia od spotrebiteľského, cez prepravné až po tvorbu paletových jednotiek. Uvádza aj základné smery rozvoja obalovej techniky podľa základných obalových prostriedkov. Záverečnou časťou učebnice je ekologické hodnotenie dôsledkov balenia tovaru  a ekologická bilancia výrobkov a obalov a riešenie tejto problematiky v jednotlivých štátoch sveta. Publikácia je predovšetkým vysokoškolskou učebnicou, ktorá je využiteľná vo všetkých formách vzdelávania v obchodnej praxi – pre ekonomické ako aj pre technické odbory.

 

doc. Ing. Igor Kačeňák, CSc.
autor