GÁLL, Jozef, Ing., PhD.

GÁLL, Jozef, Ing., PhD.

vedúci katedry

odborný asistent

3A.21 +421 2 6729 1367
PLESNÍK, Pavol, doc. RNDr., PhD.

PLESNÍK, Pavol, doc. RNDr., PhD.

zástupca vedúceho katedry

docent

3A.28 +421 2 6729 1398
VESZPRÉMI SIROTKOVÁ, Anna, Ing., PhD.

VESZPRÉMI SIROTKOVÁ, Anna, Ing., PhD.

tajomníčka katedry

odborná asistentka

3A.28 +421 2 6729 1398

 

Sekretariát katedry

3A.23 +421 2 6729 1312