Súčasné zameranie katedry cestovného ruchu pružne reaguje na požiadavky praxe, s ktorou úzko spolupracuje. Katedra zabezpečuje bakalársky študijný program podnikanie v cestovnom ruchu a službách, v rámci ktorého je absolvent pripravený na pozíciu kvalifikovaného odborníka v oblasti cestovného ruchu a súvisiacich službách v medzinárodnom prostredí, ako aj na samostatné podnikanie v službách cestovného ruchu. Katedra zabezpečuje aj výučbu na inžinierskom študijnom programe manažment cestovného ruchu, kde pripravujeme absolventa na jeho pôsobenie v manažmente cestovného ruchu na medzinárodnej, národnej, regionálnej a podnikovej úrovni. Absolventi uvedených študijných programov sú kvalifikovaní odborníci v rôznorodých oblastiach cestovného ruchu s uplatnením vo funkciách stredného a vrcholového manažmentu.

Katedra cestovného ruchu udržiava kontakt s absolventmi študijných programov aj po ukončení ich štúdia. Prostredníctvom ich angažovanosti vo vzdelávacej činnosti ako odborníci z praxe prispievajú svojimi poznatkami a budujú a rozširujú spoluprácu so študentmi už počas štúdia.

Počas štúdia umožňujeme študentom využiť ich potenciál na rôznych stážach doma alebo v zahraničí a získať hodnotné kontakty na expertov z praxe, vďaka čomu sa profiluje absolvent, ktorý bude úspešný na trhu práce ako zamestnanec alebo podnikateľ v oblasti cestovného ruchu. U nás sa každý naučí orientovať vo svete biznisu, manažmentu a marketingu v sektore služieb cestovného ruchu, strategicky myslieť, získa odvahu a vedomosti, ktoré môže využiť nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Vedecko-výskumný potenciál katedry sa využíva v rámci riešenia domácich grantových úloh, medzinárodných projektov a projektov na objednávku štátnej správy, samosprávy i podnikateľskej sféry.

Aktívne spolupracujeme s hospodárskou praxou - s podnikmi cestovného ruchu (hotely, cestovné kancelárie a iné), so štátnou správou, samosprávou, profesijnými organizáciami a regionálnymi združeniami.

 

Najvýznamnejší partneri

 • Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
 • Národné osvetové centrum
 • La Fondation pour la Formation Hôtelière
 • Slovak Business Agency
 • BTB - Bratislavská organizácia cestovného ruchu
 • Bratislavský samosprávny kraj
 • Grand hotel River Park Bratislava
 • HYDROTOUR, cestovná kancelária, a.s.
 • Termálne kúpalisko Podhájska
 • Mesto Nové Zámky
 • KPMG
 • NARKS - Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska
 • SHERATON Bratislava Hotel
 • SACKA – Slovenská asociácia cestovných kancelárií a cestovných agentúr
 • Tatra-Leasing, s.r.o.
 • Wellness Hotel Patince
 • Asseco Solutions, a. s., Slovensko
 • Nestlé Pro Gastronomia Foundation
 • Labartt Hospitality, s.r.o.