ČERVENKA, Peter, Ing., PhD.

102007 - Katedra informatiky obchodných firiem

odborný asistent vedúci katedry
Miestnosť 2A.20
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1227
Research Gate Profil:
https://www.researchgate.net/profile/Peter_Cervenka2
Konzultačné hodiny:

Streda 11:00 - 12:30