HASAN, Jamal, Ing., PhD.

102007 - Katedra informatiky obchodných firiem

odborný asistent
Miestnosť 2A.28
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1228
Research Gate Profil:
https://www.researchgate.net/profile/Jamal_Hasan2
Konzultačné hodiny:

Pondelok 10:00 - 11:00

Pedagogická činnosť:
  • E-commerce (v slovenskom aj anglickom jazyku)
  • Informatics I (v anglickom jazyku)
  • Aplikácia on-line marketingových nástrojov (tools) v maloobchode (v anglickom aj slovenskom jazyku)
  • Informačné systémy a elektronický obchod
  • Informatika (v slovenskom jazyku)
Publikačná činnosť:

JAMAL HASAN, ATTILA PÓYA, PAVOL KITA : E-commerce Impacts on Selected Economic Area in Slovakia, International Journal of Innovative Research in Computer and Communication Engineering,Volume 4, Issue 8, August 2016,

Vedecko-výskumná činnosť:

Zaoberám sa výskumom v oblasti e-commerce a geografického informačného systému.