HLAVATÝ, Ivan, Ing.

102007 - Katedra informatiky obchodných firiem

lektor zástupca vedúceho katedry
Miestnosť 2A.25
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1220
Konzultačné hodiny:

Pondelok 12:30 - 13:30

Utorok 15:00 - 16:00