KUCHTA, Martin, Ing., PhD.

102007 - Katedra informatiky obchodných firiem

odborný asistent
Miestnosť 2A.23
E-mailová adresa
Konzultačné hodiny:

Utorok 11:00 - 13:00