KUCHTA, Martin, Ing., PhD.

102007 - Katedra informatiky obchodných firiem

odborný asistent
Miestnosť 2A.23
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1203
Konzultačné hodiny:

Štvrtok 8:00 - 9:30