POTISKOVÁ, Ingrid, Ing., PhD.

102007 - Katedra informatiky obchodných firiem

odborná asistentka tajomníčka katedry
Miestnosť 2A.27
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1249
Konzultačné hodiny:

Pondelok 12:00 - 13:00

+ podľa potreby možnosť dohody na inom termíne. Vopred ma kontaktujte, prosím, prostredníctvom e-mailu.