POTISKOVÁ, Ingrid, Ing., PhD.

102007 - Katedra informatiky obchodných firiem

odborná asistentka tajomníčka katedry
Miestnosť 2A.27
E-mailová adresa
Konzultačné hodiny:

Pondelok 12:30 - 13:30

+ podľa potreby možnosť dohody na inom termíne. Vopred ma kontaktujte, prosím, prostredníctvom e-mailu.