Načítavam stránku...
Telefónny zoznam obsahuje 41 položiek
MenoPozíciaKontaktné informácie
odborný asistent
5D.31
+421 2 6729 1568
...
interný doktorand
5D.15
+421 2 6729 1511
...
sekretariát katedry
5D.34
+421 2 6729 1552
...
odborná asistentka
5D.16
+421 2 6729 1132
...
profesorka
5D.44
+421 2 6729 1561
...
interný doktorand
5D.46
+421 2 6729 1133
...
profesor
rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave
E3.14
+421 2 6729 5364
...
odborný asistent
prodekan pre PR
1B.04
+421 2 6729 1126
...
docentka
5D.09
+421 2 6729 1152
...
odborný asistent
prodekan pre rozvoj
1B.25
+421 2 6729 1185
...
odborná asistentka
5D.30
+421 2 6729 1578
...
odborná asistentka
prodekanka pre vzdelávanie
1B.13
+421 2 6729 1169
...
profesorka
5D.04
+421 2 6729 1526
...
odborná asistentka
5D.33
+421 2 6729 1558
...
interný doktorand
5D.46
+421 2 6729 1133
...
profesor
5D.39
+421 2 6729 1522
...
docent
5D.10
+421 2 6729 1589
...
odborná asistentka
5D.30
+421 2 6729 1578
...
interná doktorandka
5D.46
+421 2 6729 1133
...
odborná asistentka
5D.46
+421 2 6729 1533
...
odborná asistentka
5D.42
+421 2 6729 1571
...
interný doktorand
5D.21
+421 2 6729 1133
...
profesorka
5D.07
+421 2 6729 1517
...
odborná asistentka
tajomníčka katedry
5D.37
+421 2 6729 1549
...
interný doktorand
5D.33
+421 2 6729 1558
...
docentka
5D.22
+421 2 6729 1545
...
docent
5D.21
+421 2 6729 1548
...
odborná asistentka
5D.16
+421 2 6729 1132
...
odborný asistent
5D.15
+421 2 6729 1511
...
docent
5D.13
+421 2 6729 1559
...
odborný asistent
vedúci katedry
5D.19
+421 2 6729 1533
...
odborná asistentka
5D.19
+421 2 6729 1533
...
interný doktorand
5D.15
+421 2 6729 1133
...
odborný asistent
5D.43
+421 2 6729 1519
...
interný doktorand
5D.46
+421 2 6729 1133
...
interná doktorandka
5D.45
+421 2 6729 1533
...
interná doktorandka
5D.46
+421 2 6729 1133
...
odborná asistentka
5D.06
+421 2 6729 1564
...
odborná asistentka
...
odborná asistentka
5D.12
+421 2 6729 1193
...
docent
dekan fakulty
1B.30/5D.40
+421 2 6729 1130/+421 2 6729 1581
...
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?