102002 - Katedra marketingu

odborný asistent
Miestnosť 5D.13
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1559
Konzultačné hodiny:

Utorok 7:30 - 9:00