DAŇO, Ferdinand, prof. Ing., PhD.

102002 - Katedra marketingu

profesor rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave
Miestnosť E3.14
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 5364
Konzultačné hodiny:

Utorok 11:00 - 12:00 (sekretariát rektora)