DRÁBIK, Peter, Ing., PhD., MSc.

102002 - Katedra marketingu

odborný asistent dekan fakulty
Miestnosť 1B.30
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1130
LinkedIn Profil:
https://www.linkedin.com/in/peter-dr%C3%A1bik-a4857245
Konzultačné hodiny:

Utorok 12:00 - 13:30

Pedagogická činnosť:

Výučba predmetov:

  • Distribučné systémy a logistika
  • Distribučný manažment
  • Marketing
  • Doprava v logistike
Vedecko-výskumná činnosť:

Účasť na riešení vedecko-výskumných projektov:

Medzinárodné projekty

  • H2020-MSCA-RISE-2016 - No. 734459 - eMobilita : Electromobility in urban transport: a multidimensional innovation (socio-economic and environmental effects) - obdobie riešenia: 2017 - 2020; koordinátor: Ing. Róbert Rehák, PhD.
  • H2020-TWINN-2015 - No. 692413 - EDGE : Environmental Diplomacy and Geopolitics - obdobie riešenia: 2016 - 2018; koordinátor: Ing. Katarína Cséfalvayová, PhD.
  • Cross-border cooperation project SR - AUT 2007 - 2013 N00092 Cross-border HI-TECH Centre - obdobie riešenia: 2011 - 2013; koordinátor: Ing. Peter Filo, PhD.

 

Národné projekty

  • VEGA č. 1/0046/20 Postoj spotrebiteľov k elektromobilite na trhu automobilov v Slovenskej republike, zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.
  • VEGA č. 1/0380/17 Ekonomická efektívnosť elektromobility v logistike - obdobie riešenia: 2017 - 2019; zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.
  • VEGA č. 1/0134/14 Podpora inovácií v distribučných procesoch prostredníctvom zavádzania moderných technológií a optimalizácie logistických činností so zameraním na zníženie záťaže životného prostredia a na zvyšovanie kvality života - obdobie riešenia: 2014 - 2016; zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.