ĎURICOVÁ, Tatiana, Ing., PhD.

102002 - Katedra marketingu

odborná asistentka
Miestnosť 5D.44
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1561
Konzultačné hodiny:

materská dovolenka

Doplňujúce informácie a informácie pre študentov:
ĎURICOVÁ, Tatiana, Ing., PhD.