DZUROVÁ, Mária, doc. Ing., PhD.

102002 - Katedra marketingu

docentka
Miestnosť 5D.09
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1152
Konzultačné hodiny:

Pondelok 11:00 - 12:30

Pedagogická činnosť:
  • marketing, spotrebiteľská politika
  • distribučné systémy a logistika, doprava a preprava, obchodná technológia
Publikačná činnosť:

Prehľad publikačnej činnosti

 

Dzurová, M. a kol. 2014. Vzdelaný spotrebiteľ a spotrebiteľská politika SR : zborník vedeckých statí. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3964-7, s. XX-XY

Dzurová, M. a kol. 2015. Gramotnosť spotrebiteľa a spotrebiteľská politika SR : zborník vedeckých statí. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4164-0, s. XX -XY

Dzurová, M. a kol. 2016. Gramotný spotrebiteľ : zborník vedeckých statí. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4297-5, s. XX -XY

Vedecko-výskumná činnosť:

Prehľad vedecko-výskumnej činnosti

Doplňujúce informácie a informácie pre študentov:
  • aktívna spolupráca s praxou na všetkých predmetoch
  • vedenie doktorandských aj diplomových prác, ktoré sú zadané firmami alebo inštitúciami

 

Ak máte záujem rozširovať si svoje vedomosti v oblasti ochrany spotrebiteľa, v rámci riešenia vedeckého projektu sme všetky materiály sprístupnili na uvedenom linku: https://moodle.of.euba.sk/spotrebitel/