FRANCOVÁ, Zuzana, Ing., PhD.

102002 - Katedra marketingu

odborná asistentka prodekanka pre vzdelávanie
Miestnosť 1B.13
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1169
Konzultačné hodiny:

Štvrtok 9:00 - 10:30