HANULÁKOVÁ, Eva, prof. Ing., PhD.

102002 - Katedra marketingu

profesorka vedúca katedry
Miestnosť 5D.34
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1588
Research Gate Profil:
https://www.researchgate.net/profile/Eva-Hanulakova
Konzultačné hodiny:

Pondelok 11:00 - 12:30

Pedagogická činnosť:

Výučba predmetov:

  • Marketing
  • Marketingový manažment
  • Marketingové poradenstvo a outsourcing
  • Manažérske poradenstvo
  • Podnikateľské modely a stratégie
Publikačná činnosť:

Hanuláková, E., & Daňo, F. (2021). Consulting: The Profession of the Future. RAM-Verlag.

Hanuláková, E., & Oreský, M. (2021). Circular Economy: Eight Challenges for Business and Marketing. RAM-Verlag.

Hanuláková, E., Drábik, P., Oreský, M., & Žák, Š. (2021). Marketing: nástroje, stratégie, ľudia a trendy. Wolters Kluwer SR.

Hanuláková, E., & Daňo, F. (2021). Marketingové poradenstvo a outsourcing: modely, ľudia a trendy. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM.

Hanuláková, E., & Čvirik, M. (2021). Marketingový manažment. Bratislava: Vydavateľstvo EKONÓM.

Vedecko-výskumná činnosť:

VEGA 1/0333/11 Moderné prístupy a metódy v marketingovom manažmente, zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.

VEGA 1/0134/14 Podpora inovácií v distribučných procesoch prostredníctvom zavádzania moderných technológií a optimalizácie logistických činností so zameraním na zníženie záťaže životného prostredia a na zvyšovanie kvality života, zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.

VEGA 1/0380/17 Ekonomická efektívnosť elektromobility v logistike, zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.

VEGA 1/0587/19 Možnosti a perspektívy využitia marketingu v prechodnom období na cirkulárnu ekonomiku v SR ako nový podnikateľský model, zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Milan Oreský, PhD.

VEGA 1/0046/2018 Postoj spotrebiteľov vo vzťahu k elektromobilite na trhu automobilov v Slovenskej republike, zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.

VEGA 1/0333/11, Moderné prístupy a metódy v marketingovom manažmente, zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.

VEGA 1/0134/14 Podpora inovácií v distribučných procesoch prostredníctvom zavádzania moderných technológií a optimalizácie logistických činností so zameraním na zníženie záťaže životného prostredia a na zvyšovanie kvality života, zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.

VEGA 1/0380/17 Ekonomická efektívnosť elektromobility v logistike, zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.

VEGA 1/0587/19 Možnosti a perspektívy využitia marketingu v prechodnom období na cirkulárnu ekonomiku v SR ako nový podnikateľský model, zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Milan Oreský, PhD.

VEGA 1/0046/2018 Postoj spotrebiteľov vo vzťahu k elektromobilite na trhu automobilov v Slovenskej republike, zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.

VEGA 1/0333/11 Moderné prístupy a metódy v marketingovom manažmente, zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.

VEGA 1/0134/14 Podpora inovácií v distribučných procesoch prostredníctvom zavádzania moderných technológií a optimalizácie logistických činností so zameraním na zníženie záťaže životného prostredia a na zvyšovanie kvality života, zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.

VEGA 1/0380/17 Ekonomická efektívnosť elektromobility v logistike, zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.

VEGA 1/0587/19 Možnosti a perspektívy využitia marketingu v prechodnom období na cirkulárnu ekonomiku v SR ako nový podnikateľský model, zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Milan Oreský, PhD.

VEGA 1/0046/2018 Postoj spotrebiteľov vo vzťahu k elektromobilite na trhu automobilov v Slovenskej republike, zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.