HANULÁKOVÁ, Eva, prof. Ing., PhD.

102002 - Katedra marketingu

profesorka vedúca katedry
Miestnosť 5D.36
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1552
Konzultačné hodiny:

Štvrtok 9:00 - 10:30