HANULÁKOVÁ, Eva, prof. Ing., PhD.

102002 - Katedra marketingu

profesorka vedúca katedry
Miestnosť 5D.34
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1588
Konzultačné hodiny:

Pondelok 14:00 - 15:30