HULA, Róbert, Ing.

102002 - Katedra marketingu

doktorand
Miestnosť 5D.06
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1564
Konzultačné hodiny:

Pondelok 12:00 - 13:30