KITA, Jaroslav, prof. Ing., CSc.

102002 - Katedra marketingu

profesor
Miestnosť 5D.39
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1522
Konzultačné hodiny:

Pondelok 12:30 - 14:00