KOPANIČOVÁ, Janka, Ing. Mgr., PhD.

102002 - Katedra marketingu

odborná asistentka
Miestnosť 5D.19
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1533
Doplňujúce informácie a informácie pre študentov:
KOPANIČOVÁ, Janka, Ing. Mgr., PhD.

Doplnkové informácie

rodičovská dovolenka