KORČOKOVÁ, Marína, Ing., PhD.

102002 - Katedra marketingu

odborná asistentka
Miestnosť 5D.42
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1571
Konzultačné hodiny:

Utorok 9:00 - 10:30

Pedagogická činnosť:
  • marketing,
  • marketingová komunikácia,
  • spotrebiteľská politika
Vedecko-výskumná činnosť:
  • koordinátor študentskej vedeckej a odbornej činosti ŠVOČ