KORYTINOVÁ, Kristína, Ing.

102002 - Katedra marketingu

doktorandka
Miestnosť 5D.45
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1133
Konzultačné hodiny:

Streda 11:00 - 12:30