ORESKÝ, Milan, doc. Ing., PhD.

102002 - Katedra marketingu

docent zástupca vedúcej katedry
Miestnosť 5D.07
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1517
Osobná webová stránka
LinkedIn Profil:
https://www.linkedin.com/in/milan-oresky-1854aa26?trk=nav_responsive_tab_profile
Facebook Profil:
https://www.facebook.com/milan.oresky
Konzultačné hodiny:

Utorok 9:00 - 10:30

Pedagogická činnosť:
 • Nákup a predaj
 • Finančná analýza obchodných podnikov
 • Aplikovaný marketing
 • Trendy vývoja maloobchodu
 • Marketing in English
 • Distribution Systems and Logistics
Vedecko-výskumná činnosť:
 • Business marketing
 • B2B marketing
 • Applied marketing
 • Procurement and sales
 • Logistics and SCM
 • Financial metrics and marketing
 • Evaluation of marketing projects
 • Sustainable marketing
 • Healthcare marketing