ORFÁNUSOVÁ, Veronika, Ing., PhD.

102002 - Katedra marketingu

odborná asistentka
Miestnosť 5D.16
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1132
Konzultačné hodiny:

materská/rodičovská dovolenka