PAVLIKOVÁ, Marta, Ing., PhD.

102002 - Katedra marketingu

odborná asistentka
Miestnosť 5D.21
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1548
Konzultačné hodiny:

Piatok 15:00 - 16:30