REHÁK, Róbert, Ing., PhD.

102002 - Katedra marketingu

odborný asistent prodekan pre vedu, doktorandské štúdium a medzinárodné projekty
Miestnosť 1B.17
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1110
Konzultačné hodiny:

Utorok 9:30 - 11:00

Pedagogická činnosť:

Na pôde Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave vyučujem predmety distribučné systémy a logistika, finančná a ekonomická analýza obchodného podniku a marketing. V rámci medzinárodných programov vyučujem predmet distribučné systémy a logistika v anglickom jazyku.

Publikačná činnosť:

Prehľad publikačnej činnosti

Vedecko-výskumná činnosť:

Prehľad vedecko-výskumnej činnosti