STANKOVÁ, Monika, Ing.

102002 - Katedra marketingu

odborná asistentka
Miestnosť 5D.45
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1533
Konzultačné hodiny:

materská/rodičovská dovolenka