HANULÁKOVÁ, Eva, prof. Ing., PhD.

HANULÁKOVÁ, Eva, prof. Ing., PhD.

vedúca katedry

5D.34 +421 2 6729 1588
 
ORESKÝ, Milan, doc. Ing., PhD.

ORESKÝ, Milan, doc. Ing., PhD.

zástupca vedúcej katedry

5D.07 +421 2 6729 1517
 
KLEPOCHOVÁ, Dagmar, Ing., PhD.

KLEPOCHOVÁ, Dagmar, Ing., PhD.

tajomníčka katedry

5D.30 +421 2 6729 1578

 

Sekretariát katedry

Nesprávne ID zamestnanca