HANULÁKOVÁ, Eva, prof. Ing., PhD.

HANULÁKOVÁ, Eva, prof. Ing., PhD.

vedúca katedry

5D.34 +421 2 6729 1552
 
ORESKÝ, Milan, doc. Ing., PhD.

ORESKÝ, Milan, doc. Ing., PhD.

zástupca vedúcej katedry

5D.33 +421 2 6729 1558
 
KLEPOCHOVÁ, Dagmar, Ing., PhD.

KLEPOCHOVÁ, Dagmar, Ing., PhD.

tajomníčka katedry

5D.30 +421 2 6729 1578
 
JAROSSOVÁ, Malgorzata A., doc. Dr. Ing.

JAROSSOVÁ, Malgorzata A., doc. Dr. Ing.

vedúca oddelenia manažmentu obchodu a kvality katedry marketingu

5D.21 +421 2 6729 1548
 
OŽVOLDOVÁ, Katarína, Ing., PhD.

OŽVOLDOVÁ, Katarína, Ing., PhD.

vedúca oddelenia stratégií a inteligentných systémov v marketingu a podnikaní katedry marketingu

5D.22 +421 2 6729 1227
 

 

Sekretariát katedry

HLAVENOVÁ, Andrea, Ing.

HLAVENOVÁ, Andrea, Ing.

sekretárka

5D.36 +421 2 6729 1552