Katedra marketingu pripravuje odborníkov na marketing, obchod a podnikanie. Ponúka tri moderné, trendy, atraktívne, praktické a globálne študijné programy. V rámci študijného programu na prvom stupni podnikanie v obchode sa jeho absolventi naučia vytvárať životaschopné podnikateľské modely. Budú pripravení stať sa podnikateľmi, zamestnávateľmi alebo zamestnancami – špecialistami  v oblasti marketingu a obchodu. Absolventi druhého stupňa štúdia v študijnom programe marketingový a obchodný manažment si osvoja manažérske a poradenské zručnosti, bez ktorých sa manažéri v dnešnom online aj offline svete nezaobídu. Tento študijný program je možné študovať v slovenskom alebo anglickom jazyku. Na treťom stupni štúdia v študijnom programe marketingový a obchodný manažment si jeho absolventi tieto manažérske zručnosti rozšíria o bádateľské schopnosti. Využijú ich v rôznych atraktívnych smeroch akými sú moderné špičkové oblasti výskumu a praxe ako napríklad neuromarketing s využitím inteligentných systémov alebo poradenstvo v oblasti manažmentu a marketingu, ktoré je označované ako povolanie budúcnosti. Absolventi každého z uvedených študijných  programov nájdu uplatnenie u domácich aj zahraničných atraktívnych zamestnávateľov. Porozumejú tak slovenskému spotrebiteľovi ako aj zahraničnému konkurentovi.

Katedra marketingu veľmi pozorne sleduje všetky trendy zo sveta marketingu, obchodu a podnikania, ktoré overuje riešením domácich aj medzinárodných výskumných úloh a projektov. Veľmi úzko spolupracuje s uznávanými odborníkmi na oblasť spotrebiteľa, značky, inovácií, kvality, ľudských zdrojov či inteligentných systémov v marketingu, obchode a podnikaní. Venuje sa tiež témam cirkulárnej ekonomiky, elektromobility alebo spotrebiteľskej neurovedy a nanoneurovedy. Bohatá publikačná činnosť, ktorú katedra marketingu realizuje prispieva ku šíreniu týchto poznatkov v odbornej a vedeckej verejnosti doma a v zahraničí.

 

Najvýznamnejší partneri

  • COOP Jednota Slovensko, spotrebné družstvo
  • Lidl Slovenská republika, v. o. s.
  • CORE4 Advertising, spol. s r. o.
  • Budweiser Budvar SK
  • Effectix.com, s. r. o.
  • Heineken Slovensko, a. s.
  • PARTNERS GROUP SK a pod.