Načítavam stránku...
Telefónny zoznam obsahuje 24 položiek
MenoPozíciaKontaktné informácie
interná doktorandka
4A.21
+421 2 6729 1421
...
interná doktorandka
4A.04
+421 2 6729 1404
...
docentka
4A.14
+421 2 6729 1415
...
odborná asistentka
4A.23
+421 2 6729 1448
...
interná doktorandka
4A.21
+421 2 6729 1421
...
odborná asistentka
2C.23
+421 2 6729 1240
...
docentka
4A.08
+421 2 6729 1498
...
docentka
poverená vedením katedry
4A.12
+421 2 6729 1472
...
sekretariát katedry
4A.28
+421 2 6729 1468
...
odborný asistent
2C.05
+421 2 6729 1209
...
odborná asistentka
4A.05
+421 2 6729 1405
...
interná doktorandka
4A.21
+421 2 6729 1421
...
interná doktorandka
4A.21
+421 2 6729 1421
...
odborný asistent
2C.12
+421 2 6729 1235
...
interná doktorandka
4A.21
+421 2 6729 1421
...
odborná asistentka
tajomníčka katedry
4A.15
+421 2 6729 1415
...
docent
2C.10
+421 2 6729 1281
...
odborná asistentka
prorektorka pre vedu a doktorandské štúdium
E3.23
+421 2 6729 5373
...
docentka
2C.07
+421 2 6729 1209
...
odborná asistentka
4A.10
+421 2 6729 1489
...
odborný asistent
2C.20
+421 2 6729 1260
...
odborný asistent
4A.07
+421 2 6729 1417
...
docentka
4A.25
+421 2 6729 1425
...
odborná asistentka
2C.30
+421 2 6729 1200
...
Chcete byť informovaný o aktuálnom dianí na fakulte?