BARINKOVÁ, Natália, Ing.

102003 - Katedra medzinárodného obchodu

doktorandka
Miestnosť 4A.05
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1405
Konzultačné hodiny:

Pondelok 10:00 - 12:00

Štvrtok 8:00 - 10:00

 

Bakalársky seminár

Pondelok 8:30 - 10:00