BOROVSKÁ, Zuzana, Ing.

102003 - Katedra medzinárodného obchodu

doktorandka
Miestnosť 4A.04
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1404
Konzultačné hodiny:

Štvrtok 9:00 - 13:00

 

Bakalársky seminár

Pondelok 9:30 - 11:00