DRUŽBACKÁ, Barbora, Ing.

102003 - Katedra medzinárodného obchodu

doktorandka
Miestnosť 4A.21
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1421
Konzultačné hodiny:

Pondelok 8:00 - 11:00

Štvrtok 8:00 - 9:00

 

Bakalársky seminár

Pondelok 11:00 - 12:30