HLUŠKOVÁ, Tatiana, Ing., PhD.

102003 - Katedra medzinárodného obchodu

odborná asistentka
Miestnosť 2C.23
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1240
Konzultačné hodiny:

Štvrtok 15:15 - 16:45

 

Diplomový seminár

Utorok 15:15 - 16:45

 

Bakalársky seminár

po dohode so študentom