KAŠŤÁKOVÁ, Elena, doc. Mgr., PhD.

102003 - Katedra medzinárodného obchodu

docentka
Miestnosť 4A.08
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1498
Konzultačné hodiny:

Pondelok 8:00 - 9:00

Štvrtok 8:00 - 9:00

 

Diplomový seminár 1. ročník 2. stupeň

Štvrtok 12:30 - 14:00

Pedagogická činnosť:
  • Medzinárodný obchod
  • Základy medzinárodných obchodných operácií
  • Medzinárodné obchodné operácie
  • Medzinárodné obchodné operácie - výučba v ruskom jazyku
  • Operácie v zahraničnom obchode