KOVÁČOVÁ, Miroslava, Ing.

102003 - Katedra medzinárodného obchodu

sekretárka
Miestnosť 4A.28
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1468