KRAJČÍK, Daniel, Ing., PhD.

102003 - Katedra medzinárodného obchodu

odborný asistent
Miestnosť 2C.05
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1209
Konzultačné hodiny:

Pondelok 10:00 - 10:45

Štvrtok 10:00 - 10:45

 

V prípade, že máte záujem o konzultácie mimo oficiálnych konzultačných hodín, prosím, kontaktuje ma na 

Pedagogická činnosť:

Výučba predmetov:

  • Stratégia medzinárodného podnikania
  • Medzinárodné podnikanie International Business
Publikačná činnosť:

Zábojník, S., Čiderová, D., Krajčík, D. (2020). Competitiveness in International Business: Challenges for the EU Economies. Wolters Kluwer ČR.

Vedecko-výskumná činnosť:

Cross-Cultural Collaboration on Contemporary Careers (5C) Project of 38 universities, Cranfield School of Management, UK, Wirtschaftuniversitaet Wien (2012 - 2022), koordinátor: Emma Perry, Michael Dickmann, Cranfield School of Management, UK, Wolfgang Mayrhofer, Wirtschaftsuniversitaet Wien, Rakúsko

Projekt Nadácie MH SR, 2021 Nová vízia ekonomickej diplomacie SR ako nástroja proexportnej politiky do roku 2023, zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Viera Ružeková, PhD;