KRAJČÍKOVÁ, Andrea, Ing., PhD.

102003 - Katedra medzinárodného obchodu

odborná asistentka
Miestnosť 4A.05
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1405
Konzultačné hodiny:

Pondelok 12:30 - 13:30

Streda 14:00 - 15:00

 

Diplomový seminár

Streda 17:00 - 18:30

+ individuálne po dohode so študentom

 

Bakalársky seminár

Štvrtok 10:00 - 11:30

+ individuálne po dohode so študentom