DRIENIKOVÁ, Kristína, Ing., PhD.

102003 - Katedra medzinárodného obchodu

odborná asistentka
Miestnosť 4A.23
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1448
Konzultačné hodiny:

Utorok 12:00 - 13:00

 

Diplomový seminár

Štvrtok 12:30 - 14:00

 

Bakalársky seminár

Utorok 10:30 - 12:00

Pedagogická činnosť:
  • Medzinárodný obchod
  • Zahraničnoobchodná politika EÚ
  • Zahraničnoobchodné vzťahy EÚ s tretími krajinami
Vedecko-výskumná činnosť:
  • VEGA 1/0391/13 Význam tretích krajín pre strategické rozvojové zámery EÚ v pokrízovom období (s implikáciami pre slovenskú ekonomiku)