LUPTÁKOVÁ, Anabela, Ing.

102003 - Katedra medzinárodného obchodu

doktorandka
Miestnosť 4A.21
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1421
Konzultačné hodiny:

Pondelok 9:30 - 13:30

 

Bakalársky seminár

Štvrtok 12:30 - 14:00