MINÁRIK, Marek, Ing., PhD.

102003 - Katedra medzinárodného obchodu

odborný asistent
Miestnosť 2C.12
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1235
Konzultačné hodiny:

Pondelok 11:30 - 13:00

 

Diplomový seminár pre 1. roč.

Pondelok 13:30 - 15:00

 

Diplomový seminár pre 2. roč.

Štvrtok 7:30 - 9:00

 

Bakalársky seminár

Pondelok 10:00 - 11:30