PALUŠKOVÁ, Hana, Ing.

102003 - Katedra medzinárodného obchodu

doktorandka
Miestnosť 4A.04
E-mailová adresa
Telefón +421 2 6729 1404
Konzultačné hodiny:

Pondelok 10:00 - 14:00

 

Bakalársky seminár

Štvrtok 10:00 - 11:30